Małopolska Chmura Edukacyjna

Trwa nabór do projektu: „Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych – edycja II” RPMP.10.01.04-12-0417/17”

Informacje szczegółowe u p. Ewy Robak w czytelni multimedialnej.