Młodzież z I LO finalistami projektu „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”

W dniu 08.06.2018 r. w Warszawie odbyła się Gala Finałowa projektu „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”. Wzięła w niej udział młodzież naszej szkoły przedstawiając działania na rzecz utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Myślenice. 

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to projekt realizowany od 2012 roku przez Klub Ja­gielloński we współpracy z Fundacją PKO Banku Polskiego. Od 2015 roku Akademii patronuje także Minister Edukacji Narodowej. Akademia promuje wśród młodzieży ideę nowoczesnego patriotyzmu, którą utożsamia z aktywnym działaniem na rzecz lokalnej społeczności.

Wszystko zaczęło się od warsztatów organizowanych naszej szkole przez wolontariuszy Klubu Jagiellońskiego dotyczących polskiego systemu parlamentarnego oraz samorządowego. Warunkiem uczestnictwa w kolejnym etapie projektu było przygotowanie filmu „Nowoczesny Patriota z mojej okolicy”, realizacja projektu społecznego z zakresu samorządności, kultury pamięci lub patriotyzmu gospodarczego.

W ramach zadania związanego z przygotowaniem filmu promującego lokalnego patriotę uczniowie przygotowali dokument przedstawiający postać i działalność pani Doroty Ruśkowskiej. Jest ona założycielką teatru „W stodole”, a przy tym organizatorką wielu akcji charytatywnych na rzecz dzieci.

W ramach realizacji projektu społecznego uczniowie podjęli się działań mających na celu powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Myślenice.

Realizację projektu uczniowie rozpoczęli od diagnozy przeprowadzonej na terenie naszej szkoły wśród uczniów zamieszkujących teren gminy Myślenice dotyczącej zainteresowania naszym projektem. Samorządy poszczególnych klas po przeprowadzeniu rozmów z zespołami klasowymi wyraziły swoje poparcie dla utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Następnie postarali się o nawiązanie kontaktu z samorządami innych szkół. W tym celu wysłali  do szkół pismo z prośbą o przeprowadzenie rozeznania wśród uczniów, czy byliby zainteresowani powołaniem i pracą w MRG oraz wyrażenie opinii samorządów uczniowskich na ten temat . Do pisma załączyli informacje o zasadach funkcjonowania młodzieżowej rady gminy oraz wzór opinii. Postarali się także o nawiązanie bezpośredniego kontaktu z członkami samorządów szkolnych poprzez założenie strony na portalu społecznościowym, gdzie nawiązali kontakt z uczniami zainteresowanymi projektem.

Kolejnym ich krokiem było uzyskanie poparcia władz gminy. W tym celu przedstawiciele grupy zorganizowali spotkanie z burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice, Maciejem Ostrowskim.  Na spotkaniu młodzież przedstawiała swoją inicjatywę i po rozmowie z burmistrzem uzyskała poparcie dla pomysłu. W tym momencie uczniowie mają poparcie 11 szkół podstawowych i 2 ponadgimnazjalnych. W dniu 07.06.2018 r. odbyło się kolejne spotkanie z burmistrzem, które zaowocowało ustaleniami dotyczącymi prac nad statutem Młodzieżowej Rady Gminy, który we wrześniu zostanie przedłożony do głosowania Radzie Miejskiej Gminy Myślenice.

Ich działania spotkały się z uznaniem jury Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, która przyznała im tytuł finalisty i zaprosiła do uczestnictwa w Galii Finałowej, która odbyła się 8 czerwca w siedzibie Politechniki Warszawskiej. Tam razem z 13 innymi grupami wybranymi spośród około 50 zaprezentowali efekty swoich prac.

W Gali naszą szkołę reprezentowali: Patryk Firek, Zuzanna Mirochna i Sylwia Suder z klasy 2F oraz Justyna Górecka, Karol Kiszka, Karol Musielak i Łukasz Gołąb z klasy 2 G. Oprócz nich w pracach nad projektem uczestniczyli: Natalia Urbańska z 1A, Barbara Jodłowska, Kinga Sikora i Tatiana Góralik z 1B, Martyna Bierówka, Wioletta Zięba i Julia Wójcik z 2F oraz Rafał Cygan z 2G.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować:

Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice, panu Maciejowi Ostrowskiemu za udzielone poparcie,  radnemu Rady Miejskiej, panu Kamilowi Ostrowskiemu za wsparcie i pomoc w kontaktach z Urzędem Gminy, Powiatowi Myślenickiemu za pokrycie kosztów dojazdu na Galę Finałową oraz pani Dorocie Ruśkowskiej, która zgodziła się zostać twarzą lokalnego patriotyzmu.

Młodzieży gratulujemy i życzymy sfinalizowania projektu utworzenia Młodzieżowej Rady Myślenic.

Joanna Kazanecka, Beata Strzelec

Linki do filmów półfinałowych
https://www.youtube.com/watch?v=S3Gy6P93SSU
https://www.youtube.com/watch?v=07uC9gR_ofQ