Świadectwa maturalne

Świadectwa maturalne będą wydawane we wtorek 03 lipca 2018 roku od godziny 8:00 w sali 41.

W następnych dniach świadectwo można odebrać w sekretariacie.