Ogłoszenie Szkolnej Komisji Wyborczej

Szkolna Komisja Wyborcza podaje do wiadomości ogólnej programy wyborcze kandydatów na Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego:

Patryk Firek 2D

NIkodem Sobieszkoda 1B

Karolina Wątor 2G

Przypominamy kalendarz wyborczy:

9 X-22 X kampania wyborcza

22X- debata kandydatów

23X – wybory i ogłoszenie wyników