Od 8 kwietnia 2019 w szkole rozpoczął się strajk i będzie trwał do odwołania

Uczniowie, którzy będą obecni w szkole zostaną objęci opieką zagwarantowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół. Prosimy uczniów o posiadanie w tym czasie przy sobie legitymacji szkolnej.

Ze względu na prowadzone nadal negocjacje z rządem sytuacja może ulec zmianie. Uprzejmie prosimy o sprawdzanie informacji na stronie ZSO.

Komitet strajkowy przy ZSO w Myślenicach