Zapraszamy do udziału w XLVIII Olimpiadzie Geograficznej

Zawody Olimpiady Geograficznej, które rozgrywane są w roku szkolnym 2021/2022, są kolejnym urzeczywistnieniem wspaniałej inicjatywy prof. Anny Dylikowej, mającej na celu rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania geografią. Służą – poprzez bezpośrednią rywalizację rozpoczętą w 1974 roku – podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności geograficznych w wymiarze teoretycznym i aplikacyjnym. Wskazane cele nabrały szczególnego znaczenia w obecnym czasie, który ze względu na długo już trwające ograniczenia pandemiczne nie sprzyja realnemu udziałowi uczniów w procesie dydaktycznym oraz w zawodach wiedzy.

Z tych też względów, gorąco zachęcam wszystkich zainteresowanych do podjęcia trudu przygotowania się do Olimpiady Geograficznej.
Z wielu wypowiedzi byłych zawodników wynika, że spośród wielu dróg i ścieżek, które pokonywali dążąc do poznania geografii najwyżej cenią swoją przygodę z Olimpiadą Geograficzną. Przytaczane argumenty są przekonujące, chociaż często bardzo odmienne: studiowanie wiedzy z interesującej dyscypliny naukowej; poznanie piękna geografii; poznanie drogi krytycznego i samodzielnego myślenia; przeżywanie silnych emocji w czasie bezpośredniej rywalizacji [podczas zawodów finałowych]; zgłębianie geografii, w której jest pasjonujące to, jak rzeczy wzajemnie na siebie wpływają; możliwość poznania samego siebie; zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu lub z matury; uzyskanie indeksu na studia geograficzne; uzyskanie „przepustki: do wielu prestiżowych uczelni wyższych z możliwością otrzymania wysokiego stypendium naukowego; możliwość reprezentowania Kraju w Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej, itd. Przytoczone fragmenty wypowiedzi byłych zawodników nawiązują zarówno do osobistej pasji, ale wskazują także na pragmatyczny wymiar uczestnictwa w prestiżowym konkursie. Warto też, podczas rzetelnych przygotowań do startu, przemyśleć stwierdzenie Herodota z Halikarnasu (ur. 484 r p.n.e.), uważanego za Ojca historii i niekiedy Ojca geografii – „Ja zaś muszę podać, co się opowiada, ale bynajmniej nie jestem zobowiązany w to wierzyć […]” (Dzieje, księga VII, rozdz. 152).

W imieniu Komitetu Głównego, działającego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Geograficznego, zapraszam do udziału w zawodach XLVIII Olimpiady Geograficznej.
Z geograficznym pozdrowienie

Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Geograficznej
dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UKW

Informator XLVIII Olimpiady Geograficznej: TUTAJ

Strona: www.olimpiadageograficzna.edu.pl