Protokół Szkolnej Komisji Wyborczej wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Szkolna Komisja Wyborcza dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w ZSO w Myślenicach na rok szkolny 2021/2022 pod przewodnictwem Kacpra Śmiłka z klasy 3e stwierdza, że w wyborach na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wzięło udział 719 uprawnionych. Głosów ważnych oddano – 712, a głosów nieważnych – 7. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1) Klemens Kopera z klasy 2d – 203 głosy co stanowi 29%, 2) Natalia Klimas z klasy 3e – 118 głosów co stanowi 16%, 3) Piotr Jaśkowiec z klasy 1a – 65 głosów co stanowi 9%, 4) Piotr Klęp z klasy 3g – 326 głosów co stanowi 46% głosów. Zgodnie z regulaminem wyborów Komisja stwierdza, że: Przewodniczącym Samorzadu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022 wybrany został Piotr Klęp.

Szkolna Komisja Wyborcza
Myślenice, 29.10.2021 r.