Stypendia uczniowskie

Ruszył program stypendialny – wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Uczniowie klas szkoły ponadpodstawowej, w tym uczniowie klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, muszą wykazać się uzyskaną w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium średnią ocen:


a) z przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w ust. 4
– nie niższą niż 5,00,
b) z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości, o których mowa w ust. 5:
– nie niższą niż 5,20 – w przypadku klas pierwszych,
– nie niższą niż 5,00 – w przypadku klas wyższych.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 26.11.2021 r

https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-wspolfinansowany-ze-srodkow-ue/20212022
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/UE%20-%20Regulamin%20ujednolicony%20zmiany%20-%202021_1.pdf

Więcej informacji u pedagoga szkolnego Dominiki Jani-Michalak