Nowy skład Samorządu Uczniowskiego

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
PRZEWODNICZĄCY: Piotr Klęp 3G
Wiceprzewodniczący: Michał Czepiel 3G
Skarbnik: Jakub Suder 3D
Sekretarz: Maciej Gościniak 3E
Pozostali członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego:
Nadia Leńczowska 3G
Agnieszka Płachta 3G
Urszula Jędrzejowska 3G
Opiekunem Rady Samorządu Uczniowskiego jest pan prof. Ryszard Paliński .