Egzaminy poprawkowe

Matura poprawkowa z języka angielskiego i matematyki odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 9:00

Egzamin klasyfikacyjny z języka niemieckiego odbędzie się 19 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00

Egzamin poprawkowy z języka polskiego odbędzie się 22 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00

Egzamin poprawkowy z matematyki dodatkowej odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00