Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Grant 1: granty na zakup narzędzi do nauki zdalnej

Do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach dotarł sprzęt komputerowy w ramach Grantu I na zakup narzędzi do nauki zdalnej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, grant 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Otrzymaliśmy monitor interaktywny oraz 8 tabletów graficznych o wartości 25 000,00 zł.