WYDŁUŻENIE TERMINU ODDAWANIA PRAC KONKURSOWYCH

Uwaga! Wydłużenie terminu oddawania prac w konkursach profilaktycznych
– recenzja filmu, plakat filmowy.

Zapraszam do oddawania prac do 12.06.2023r.!

Informacje na temat konkursu można znaleźć niżej na stronie szkoły.