Komisja rekrutacyjna

Przyjmowanie wniosków do szkoły I wyboru
(15 maj – 19 czerwiec),
odbywa się od poniedziałku do piątku
w godzinach 8 – 16 w bibliotece szkolnej.
W dniu 9.06 (piątek) komisja nie przyjmuje wniosków.