NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 w naszej szkole

Biblioteka Szkolna I Liceum Ogólnokształcącego przy ogromnym wsparciu Dyrekcji i Nauczycieli po raz drugi przystąpiła do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, którego zasadniczym celem jest poprawa stanu czytelnictwa. Wszyscy zaangażowani w rozwój młodzieży, bardzo chcą, aby to dzięki książkom rozwijali oni swoje pasje, poszerzali wiedzę, brali udział w wydarzeniach czytelniczo-kulturalnych.

Należy ciągle pamiętać, że czytanie ma wielki pozytywny wpływ na młodego człowieka, ponieważ:

 • Redukuje  stres
 • Poprawia pamięć
 • Inspiruje
 • Kształtuje osobowość
 • Rozwija wyobraźnię
 • Poprawia skupienie i koncentracje
 • Poszerza słownictwo
 • Stymuluje mózg
 • Poszerza światopogląd
 • Rozwija empatię
 • Zwiększa zdolności analityczne
 • Poprawia pisownie
 • Poszerza wiedzę
 • Pomaga zasnąć

I Liceum otrzymało 15 tysięcy na zakup nowości książkowych, wyposażenia biblioteki i promocje czytelnictwa (3 tysiące to wkład organu prowadzącego szkołę, czyli Starostwa Powiatowego w Myślenicach, z kolei 12 tysięcy to wnioskowane wsparcie rządowe).

Głównymi planowanymi działaniami jest zakup książek (lektur szkolnych, najnowszych tytułów beletrystycznych, literatury naukowej, z dziedziny historii XX wieku), regałów na nowe publikacje, komiksy, gry oraz puf do kącika relaksu. Naszym celem jest również wymiana zaczytanych egzemplarzy. Uczniowie będą mogli barć udział w konkursach, których nagrody ufundowane są ze środków wsparcia, w wielu akcjach promujących czytelnictwo i projektach edukacyjnych.

Przed dokonaniem zakupów i planowaniem działań nauczycielki bibliotekarki zasięgnęły opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, młodzieży. Konsultacje objęły Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach, Bibliotekę Pedagogiczną w Myślenicach oraz biblioteki okolicznych szkół średnich.

W bibliotece można już wypożyczać pierwsze nowe książki zakupione w ramach programu, są to lektury na, których tak bardzo nam zależało, ponieważ ciągle brakuje egzemplarzy dla wszystkich uczniów.