Konkurs 'Wakacyjna GeoFotka”

Katedra Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej zaprasza do udziału w IV edycji konkursu „Wakacyjna GeoFotka”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzęt turystyczny) zostaną rozdzielone w 2 kategoriach: „Najlepsze zdjęcie obiektu geologicznego” oraz „Najciekawszy opis do zdjęcia”, zaś WSZYSCY uczestnicy otrzymają dyplomy i pamiątkowe koszulki.

Celem Konkursu jest popularyzowanie nauk przyrodniczych, zwłaszcza nauk o Ziemi wśród młodzieży szkół średnich. Nasz konkurs z każdą edycją cieszy się coraz większą popularnością – zdajemy sobie sprawę, że sukces ten zawdzięczamy w dużej mierze szkołom, a zwłaszcza nauczycielom geografii, którzy przekazują informacje i zachęcają uczniów do udziału.

Tak jak w latach ubiegłych prosimy o poinformowanie uczniów o kolejnej edycji naszego Konkursu. Polega on na wykonaniu zdjęcia obiektu geologicznego i krótkiego opisu do tego obiektu. Prace konkursowe wysyła się drogą elektroniczną (uczestnicy nie ponoszą kosztów wywoływania zdjęć itp.)

Szczegóły konkursu w Regulaminie dostępnym pod linkiem  https://www.polsl.pl/rg5/wakacyjna-geofotka/ Dodatkowych informacji można zasięgnąć mailowo pod adresem: jacek.nowak@polsl.pl