Informacja o bezpiecznym wypoczynku

Pod linkami znajdują się informacje dotyczące przebiegu i organizacji wypoczynku oraz numery telefonów pod którymi można uzyskać niezbędne informacje dotyczące  podmiotów gospodarczych działających w branży obsługi ruchu turystycznego, bezpieczeństwa na terenach górskich bezpieczeństwa przewozów dzieci, służb sanitarnych itp.

https://www.gov.pl/web/wsse-krakow/wypoczynek-letni-2024

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2