Wymiana

W dniu 14.04.2014 r. w sali 24 o godz. 16.00 odbędzie bardzo ważne zebranie Rodziców młodzieży biorącej udział w wymianie z Niemcami. Koniecznie proszę o przybycie, bez Państwa podpisu nie zamkniemy realizacji programu.

mgr Agata Kowalska-Zahel