Dzień Języka Angielskiego

dzien_ang_07Dnia 8 kwietnia zespół przedmiotowy anglistów zorganizował Dzień Języka Angielskiego pod hasłem „Get to know Great Britain”, w którym brały udział klasy drugie. Jak co roku angliści przeprowadzili quiz kulturowy, w którym pierwsze miejsce zdobyli Adrian Burtan (kl.2G) i Wojciech Krawczyk (kl.2E), drugie miejsce – Paulina Grabek (kl.2G), a trzecie miejsce Bartłomiej Mirek (kl.2F.) Gratulujemy! Uczestnicy konkursu mieli możliwość zaprezentowania swojej wiedzy na temat kultury Wielkiej Brytanii. Ponadto uczniowie przygotowali i przedstawili prezentacje multimedialne. Całą imprezę uświetnił program artystyczny klasy 2E. Dziękujemy też za wsparcie naszej akcji charytatywnej. Środki pozyskane ze sprzedaży ciasteczek zostaną przeznaczone na potrzeby schroniska dla psów w Harbutowicach.

zredagowała – Edyta Profic
zdjęcia – Katarzyna Sosin