Nasi uczniowie w finale konkursu matematycznego „Pangea”.

pangeaW piątek 17 kwietnia 2015 r. w budynku Vistula University w Warszawie oraz w budynku Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu odbył się finał krajowy międzynarodowego konkursu matematycznego „Pangea”. Do finału tego prestiżowego konkursu zakwalifikowało się w tym roku aż 12 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach:
Gabriel Chęć, Dawid Drabik (klasa Ia),
Piotr Suder, Maciej Wilk (klasa Ib),
Michał Zbrożek (klasa IIb),
Tomasz Bajer, Maria Rokosz (klasa IIIa),
Mateusz Bolesta, Marcin Lis, Agata Piwowarczyk, Mateusz Smoleń, Michał Wilk (klasa IIIb).
Zadania finałowe nie były łatwe, ale dla najlepszych matematyków w kraju finał z oczywistych powodów musiał mieć duży poziom trudności. Uczniowie w ciągu 1,5 godz. rozwiązywali 30 zadań. Za błędne odpowiedzi przyznawano ujemne punkty. Nasi uczniowie uczestniczyli w finale we Wrocławiu i rozwiązywali zadania do końca regulaminowego czasu.
Warto dodać, że Konkurs Matematyczny Pangea przeprowadzany jest w Niemczech, Polsce, Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech. W latach 2013-2014 łączna ilość uczniów biorących udział w Konkursie wynosiła 369 591, a patronat nad zawodami w Polsce objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, oraz siedem Kuratoriów Oświaty w Polce.
Finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!