NAJLEPSI W ENGLISH CHALLENGE

english25 kwietnia 2016 roku w auli I LO im.  T. Kościuszki w Myślenicach wręczono nagrody zwycięzcom I Gminnego Konkursu Języka Angielskiego English Challenge. W konkursie wzięli udział uczniowie klas III gimnazjów gminy Myślenice. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka angielskiego I LO im T. Kościuszki, a celem konkursu promowanie najzdolniejszych gimnazjalistów.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie uczniowie pisali w swoich szkołach test zawierający zadania leksykalno-gramatyczne oraz zadania sprawdzające rozumienie testu czytanego. W drugim etapie konkursu, który odbył się w auli I LO uczniowie ponownie musieli wykazać się wiedzą z zakresu słownictwa i gramatyki oraz znajomości zagadnień dotyczących krajów anglojęzycznych. Ostatnim zadaniem konkursu było napisanie krótkiego opowiadania.

Poziom konkursu był bardzo wyrównany, a zwycięzcami zostali następujący uczniowie:

I miejsce Julia Kleszcz-Gimnazjum w Krzyszkowicach,

II miejsce Karolina Szafraniec- Gimnazjum w Głogoczowie,

III miejsce Ignacy Buczek-Gimnazjum nr 1 w Myślenicach.

Serdecznie gratulujemy zarówno zwycięzcom jak i ich opiekunom! Fundatorami nagród w konkursie byli Gmina Myślenice oraz Starostwo Myślenickie. Nagrody uczniom osobiście wręczyli burmistrz Maciej Ostrowski oraz starosta Józef Tomal. Mamy nadzieję, że konkurs ten na stałe zagości w kalendarium naszej szkoły, a więc do zobaczenia w przyszłym roku!