DZIEŃ OTWARTY W LICEUM

16 marca 2016 roku odbył się w Liceum „Dzień otwarty”. Cieszył się dużym zainteresowaniem. Pierwsi goście przybyli już o godzinie 9. Odwiedzili nas uczniowie ze wszystkich gimnazjów z powiatu myślenickiego. Były także grupy spoza powiatu, co świadczy, że nasza szkoła cieszy się popularnością również w regionie. Gimnazjaliści przybyli w grupach zorganizowanych z nauczycielami i indywidualnie. Przychodzili także rodzice, których interesowały zasady rekrutacji.

Goście mieli okazję zapoznać się z profilami klas, które oferujemy w roku szkolnym 2016/2017: matematyka- fizyka, biologia- chemia, matematyka -geografia, geografia– wos oraz język polski- historia- wos. Zaprezentowano sukcesy uczniów I Liceum w Olimpiadach,  konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Została przedstawiona oferta zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, chór, teatr, zajęcia sportowe. Przedstawiono projekty unijne i programy, w których szkoła bierze udział. Chwilą rozrywki był występ zespołu tanecznego.

 

Gimnazjaliści pytali o kierunki studiów, jakie mogą podjąć po poszczególnych profilach. Wiele pytań dotyczyło zdawalności matury. Mogliśmy się pochwalić najwyższą zdawalnością matury wśród szkól z naszego powiatu. Wielu gimnazjalistów opuszczając naszą szkołę żegnało się z nami słowami „do zobaczenia!!”.