chmuraHarmonogram realizacji projektu pn. „Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych”

 RPMP.10.01.04–12-0005/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

Zajęcia on-line z matematyki

Rekrutacja uczniów na zajęcia on-line z matematyki                       –  III kwartał 2016

Przydzielenie zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w szkole           – III kwartał 2016

Zakup pomocy dydaktycznych                                                         – III kwartał 2016

Zajęcia on – line z matematyki                                                         – IV kwartał 2016 – II kwartał 2017

Wyjazd uczniów na Uczelnię                                                           – IV kwartał 2016 – II kwartał 2017

Zajęcia on-line z fizyki

Rekrutacja uczniów na zajęcia on-line z matematyki                      –  III kwartał 2016

Przydzielenie zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w szkole           – III kwartał 2016

Zakup pomocy dydaktycznych                                                         – III kwartał 2016

Zajęcia on – line z matematyki                                                         – IV kwartał 2016 – II kwartał 2017

Wyjazd uczniów na Uczelnię                                                           – IV kwartał 2016 – II kwartał 2017

Koło naukowe z matematyki

Rekrutacja uczniów na koła naukowe z matematyki                      – III kwartał 2016

Przydzielenie koła naukowego nauczycielowi
zatrudnionemu w szkole                                                                 – III kwartał 2016

Zakup pomocy dydaktycznych                                                       – III kwartał 2016

Koło naukowe z matematyki                                                          – IV kwartał 2016 – II kwartał 2017

Koło naukowe z fizyki

Rekrutacja uczniów na koła naukowe z matematyki                     – III kwartał 2016

Przydzielenie koła naukowego nauczycielowi
zatrudnionemu w szkole                                                              – III kwartał 2016

Koło naukowe z matematyki                                                       – IV kwartał 2016 – II kwartał 2017