Terminy prób „ Poloneza” dla klas maturalnych

Klasa III A   28.12.2016 r  godz. 10.00 – 11.30

Klasa III B   28.12.2016 r  godz. 11.30 – 13.00


Klasa III C   29.12.201 r.   godz. 10.00-11.30

Klasa III D  29.12.201 r.    godz. 11.30- 13.00


Klasa III E  30.12.2016 r.   godz.  10.00- 11.30

Klasa III F  30.12. 2016 r.  godz.   11.30- 13.00

Klasa III G  30.12.2016 r.   godz. 13.00- 14.30


Klasa III A  17.01.2017r.    godz. 15.45- 17.15

Klasa III B  17.01.2017 r.   godz.  17.15- 18.45


Klasa III C  18.01.2017 r.  godz.  15.45- 17.15

Klasa III D  18.01.2017 r.  godz.   17.15- 18.45


Klasa III E  20.01.2017 r.  godz.  15.45-17.15

Klasa III F  20.01.2017 r.  godz.  17.15- 18.45

Klasa III G 20.01. 2017 r. godz. 18.45- 20.15


Bardzo proszę o dostosowanie się do powyższych terminów.

mgr Ryszard Paliński