Małopolska Chmura Edukacyjna – wyjazd na Uniwersytej Jagielloński

W środę, 14.12.2016, o godz. 6:30 przed budynkiem naszego liceum zebrali się uczniowie uczestniczący w zajęciach on – line z matematyki w ramach projektu pn. „Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020
w ramach Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA.

Mimo bardzo wczesnej pory, pełni entuzjazmu i z dobrymi humorami udaliśmy się do Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, aby wziąć udział w wykładzie dr Żywomira Dinewa na temat „Konstrukcji geometrycznych”. Tym razem mieliśmy okazję wysłuchać go bezpośrednio w sali wykładowej. Przed zajęciami wykorzystaliśmy chwilę czasu, aby zwiedzić uczelnię. Zarówno wycieczka, jak i udział w całym projekcie jest bardzo ciekawym doświadczeniem, w czasie którego mamy okazję choć trochę zobaczyć, co czeka nas już niebawem na studiach, poznać wykładowców i ich tempo pracy oraz rozwijać swoje matematyczne pasje.

Aleksandra Podgórska klasa 1e
Zdjęcia: Izabela Lenart klasa 1c