Wymiana z Betzdorf/RFN

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wymianie szkolnej z Gimnazjum  w Betzdorf / RFN zapraszam na spotkanie informacyjne   w dniu

 26.09.2017 o godz.13:30 do sali 41.

Planowana wizyta gości z Betzdorf: 02.2018, nasza rewizyta: 09.2018.

Agata Kowalska-Zahel