STYPENDIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Do 25.10.2017r można składać wnioski o przyznanie stypendium Dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych,  matematyki lub przedsiębiorczości.

Szczegółowych informacji udziela pedagog Dominika Jania-Michalak