Małopolska Chmura Edukacyjna – informacje

Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych – edycja II” RPMP.10.01.04-12-0417/17

O projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgloszenia

Deklaracja uczestnika.docx

Oświadczenie uczestnika