Małopolska Chmura Edukacyjna – wyniki naboru

W związku z zakończoną rekrutacją do projektu pn. „Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych – edycja II” osoby biorące w niej udział proszone są o zgłoszenie się do Pani Ewy Robak (sala 46) w celu zapoznania się z wynikami.