Olimpiada inna niż wszystkie!

Izabela Ostój – uczennica kl. II d – finalistką etapu centralnego XXIX edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i  aktywnie żyć. Jest konkursem interdyscyplinarnym adresowanym dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dlaczego?

Ponieważ zakres wiedzy wykracza poza ramy olimpiad przedmiotowych czy też tematycznych. Uczestnicy olimpiady muszą wykazać się wiedzą nie tylko z zakresu promocji Zdrowia, żywienia człowieka czy biologii, ale również ekologii, sportu, zdrowia psychicznego, profilaktyki HIV/AIDS oraz pierwszej pomocy i wiedzy na temat Czerwonego Krzyża.

W roku szkolnym 2021-2022  odbyła się 29  edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Jest najstarszą olimpiadą szkolną w Polsce.

Żeby dostać się do etapu centralnego należało wygrać etap szkolny, strefowy i wojewódzki.

W dniach 3-4 czerwca w Łodzi odbył się etap centralny olimpiady –  uczennica naszego liceum Izabela Ostój wraz z opiekunem merytorycznym Zuzanną Zawadzińską po zdobyciu I miejsca w etapie okręgowym reprezentowała województwo małopolskie i została finalistką etapu centralnego Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Zadaniem finalistów było napisanie nie tylko testu składającego się ze stu pytań jedno i wielokrotnego wyboru ale także prezentacja akcji prozdrowotnej.

Izabela wybrała temat związany ze stresem i stresem oksydacyjnym oraz jak sobie z nim radzić . Akcję jaką przeprowadziła to „Odstresuj się z nami”.

Laureat Olimpiady w kategorii ponadpodstawowej otrzymuje indeks na wybrany kierunek studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Gratulujemy takiego sukcesu i życzymy powodzenia w przyszłym roku.