OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Dnia 28.10.2022 pod opieką wychowawczyni Pani Joanny Kazaneckiej klasa 1F udała się na odsłonięcie tablicy na cmentarzu cholerycznym. Cmentarz ten znajduję się na stokach Dalinu na tak zwanej Bukówce. W uroczystości brali udział przedstawiciele Fundacji Rozwoju Regionu Myślenickiego, burmistrz Jarosław Szlachetka, sekretarz gminy Robert Pitala, starosta Józef Tomal, sekretarz powiatu Mieczysław Kęsek, dyrektor Muzeum Niepodległości Łukasz Malinowski. Modlitwę w intencji spoczywających na cmentarzu prowadził i odmówił ksiądz Zdzisław Balon.  Fundatorami tablicy są: Fundacja Rozwoju Regionu Myślenickiego oraz Zenon i Maria Kazek z d. Obieżyńska. O stronę merytoryczną tablicy zadbali Andrzej Boryczko i Marek Stoszek. Z punktu historycznego sprawa wygląda następująco: Nekropolia w wieku XIX służyła jako miejsce wiecznego spoczynku ofiarom epidemii oraz klęsk głodu, z tej przyczyny usytuowana była z dala od miasta. Kroniki myślenickiej parafii wspominają o ofiarach epidemii już na początku XVII w. w roku 1601, sytuacja taka trwa praktycznie przez cały wiek XVII, aż do roku 1710. Wtedy jednak zmarłych w wyniku epidemii chowano na cmentarzach przy kościołach. Stan ten zmienił dopiero dekret cesarza austriackiego Józefa II z roku 1783 , nakazujący chowanie zmarłych poza obrębem miast. Główne pochówki na Bukówce przypadają na lata 1806, 1831, 1846 i 1847, choć również poza tymi latami grzebano tam zmarłych, którzy stracili życie w niewyjaśnionych okolicznościach, jak wtedy określano. Według źródeł spoczywa tam około 2500 osób. Cmentarz od bardzo wielu lat systematycznie popadał w ruinę. Oprócz naturalnych przyczyn, spowodowanych upływającym czasem i erozją nagrobków, część jego dewastacji spowodowały też niestety kradzieże nagrobków. Dziś widok jest bardzo smutny, bo cmentarza praktycznie już nie ma. Pozostały dwa zdewastowane pomniki i ślady pól grobowych, po reszcie nie ma śladu. Cmentarz popadał w zapomnienie.  Każdy cmentarz jest nie tylko miejscem spoczynku zmarłych, jest również miejscem, gdzie historia łączy się z teraźniejszością. Odsłonięcie tablicy informacyjnej, jest ważnym elementem pozwalającym chociaż w części przywrócić to miejsce pamięci. Zachęcamy do odwiedzenia cmentarza i zapoznanie się z jego historią.                                             

 Gabriela Trychta Alicja Drzymalska