Sukces sportowy naszego Liceum

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie dokonał uroczystego podsumowania Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży za rok szkolny 2012/13 połączone z obchodami 60 –lecia SZS. Uroczystość odbyła się 17.10.2013 r. w kompleksie sportowym \”Solne Miasto\” w Wieliczce. Powiat myślenicki został sklasyfikowany bardzo wysoko. Zajął piąte miejsce za powiatami Kraków -miasto, nowotarski, Nowy Sącz – miasto, oraz limanowski. Sklasyfikowano 22 powiaty z Małopolski.

W kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej( szkoły podstawowe) powiat myślenicki zajął czwarte miejsce, w kategorii Gimnazjady Młodzieży piąte, a Licealiady jedenaste. Na uroczystość zaproszone zostały szkoły z pierwszej dwunastki klasyfikacji szkół województwa małopolskiego. Z powiatu myślenickiego wyróżniony został tylko Zespół Szkół Ogólnokształcących, który zajął 11 miejsce wśród średnich szkól na 114 sklasyfikowanych. Jest to bezprecedensowy sukces uczniów z „ Kościuszki” i pracujących tam nauczycieli wychowania fizycznego.

Z okazji 60 –lecia Małopolskiego SZS okolicznościowymi medalami odznaczeni zostali:
1. Leszek Rawło – prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Myślenicach
2. Piotr Magiera – dyrektor MOS Myślenice
Wszystkie wyróżnione szkoły otrzymały okolicznościowe puchary oraz pamiątkowe dyplomy.
Osiągnięte wyniki, zwłaszcza piąte w klasyfikacji ogólnej oraz czwarte miejsce w kategorii szkół podstawowych to dobry prognostyk na przyszłość.

mgr Ryszard Paliński