LIST MINISTRA EDUKACJI

List Ministra Edukacji z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Zasady bezpieczeństwa (plakaty z Ministerstwa Edukacji) :

Wskazówki dla rodziców

Wskazówki dla uczniów

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS