English Language Competition 2nd Edition

GRAMMAR IN CONTEXT

Stawiając czoła wymaganiom Nowej Matury 2023+ nauczyciele języka angielskiego, mgr Barbara Machnik, mgr Lucyna Xięska zorganizowały konkurs skierowany do Uczniów klas 1-3 naszej Szkoły.

Głównym celem dydaktycznym niniejszego projektu było promowanie wiedzy dotyczącej gramatyki i jej funkcjonalnej formy. Konkurs pomógł Uczniom dostrzec, że gramatyka nie może być aspektem wyizolowanym. Kontekst ilustruje i dowodzi, że gramatyka
to integralny podsystemem języka i nie sprowadza się jedynie do paradygmatów odmian. Gramatyka funkcjonalna to nie jedynie same struktury, ale znaczenia, formy i kategorie gramatyczne w świetle ich komunikacyjnej realizacji w kontekście sytuacyjnym wmowie i piśmie. Metodyczka, Diane Larsen-Freeman, zaznacza, że znajomość gramatyki obejmuje nie tylko formę (fleksja i syntaktyka), lecz także znaczenie, które dana struktura realizuje w określonym kontekście oraz kwestie związane z jej użyciem.

Konkurs był przedsięwzięciem dwuetapowym i wymagał znajomości materiału gramatycznego na poziomie C1. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 20 uczniów, z których najlepsi okazali się:

Miejsce 1.  Bartłomiej Migacz, 3A

Miejsce 2. Andrzej Firek, 2D

Miejsce 3. Emilia Świtała, 2B oraz Eric Ziobro, 3E

Nagrody dla uczestników ufundowało Wydawnictwo Pearson oraz Organizatorki.

Zwycięzcom gratulujemy!

Barbara Machnik
Nauczycielka języka angielskiego.