Wyniki rekrutacji uzupełniającej

Został przyznany dodatkowy oddział (mat-biol). Komisja Rekrutacyjna wywiesiła uzupełniające listy zakwalifikowanych uczniów do I klas. Do dnia 21.08.2023 r. Komisja czeka na potwierdzenie woli (dostarczenie oryginałów świadectwa i wyniku egzaminu ósmoklasisty). 

Dnia 14.07. 2023 r Komisja nie pracuje.

                               Komisja Rekrutacyjna