Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1. odbędzie się w auli szkolnej (2 piętro) wg harmonogramu:

Klasy 1A, 1G, 1E (w rekrutacji klasy A i E) godz 10:00

Klasy 1B, 1H, 1F (w rekrutacji klasy B i F) godz 10:45

Klasy 1C, 1D, 1J, 1K(w rekrutacji klasy C i D ) godz 11:30

Później spotkanie z wychowawcami w klasach (wykaz sal na spotkania dostępny w szkole)

Klasy 2-4 spotkania z wychowawcami o godz. 9:00. (wykaz sal na spotkania dostępny w szkole)