WYDŁUŻENIE TERMINU ODDAWANIA PRAC KONKURSOWYCH

Uwaga! Wydłużenie terminu oddawania prac w konkursach profilaktycznych
– recenzja filmu, plakat filmowy.

Zapraszam do oddawania prac do 12.06.2023r.!

Informacje na temat konkursu można znaleźć niżej na stronie szkoły.

Poetycki sukces Klemensa Kopery

„Piękno Małopolski – słowem opisane” to konkurs literacki zorganizowany przez Małopolskie Centrum Kultury w Nowym Sączu. Uczestnicy prozą i wierszem, językiem literackim i gwarą, wychwalają piękno Małopolski, jednego z najpiękniejszych i niepowtarzalnych regionów w Polsce. Cząstkę swojej twórczości do tegorocznej edycji dołożył Klemens Kopera uczeń klasy 3D zajmując 1 miejsce w kategorii poezja za wiersze: „Rozmowa Makowskiej natury z człowiekiem”, „Beskidzkie anioły” i „Sen o Krakowie”.

Klemensowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów,|
a poniżej publikujemy nagrodzone utwory.

KONKURS PROFILAKTYCZNY z nagrodami😉

Lubisz dobre filmy? Interesujesz się psychologią, socjologią, szeroko rozumianymi sprawami społecznymi?

Masz zdolności plastyczne a może „lekkie pióro”?
Zapraszam do udziału w następujących konkursach:

1. Plakat filmowy.

Co trzeba zrobić?

1. Wybrać jeden z filmów z podanej poniżej listy lub wybrać inny poruszający tematykę uzależnień.
2. Stworzyć plakat zachęcający do obejrzenia wybranego filmu – format min. A3.

2. Recenzja filmu.

Co trzeba zrobić?

1. Wybrać jeden z filmów z podanej poniżej listy lub wybrać inny poruszający tematykę uzależnień.
2. Napisać recenzję wybranego filmu.

Termin i miejsce składania prac:

31.05.2023r. – gabinet pedagoga

Lista filmów o uzależnieniach, które warto zobaczyć znajduje się w poniższym pliku.

Poniżej znajdują się regulaminy dotyczące konkursu.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Grant 1: granty na zakup narzędzi do nauki zdalnej

Do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach dotarł sprzęt komputerowy w ramach Grantu I na zakup narzędzi do nauki zdalnej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, grant 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Otrzymaliśmy monitor interaktywny oraz 8 tabletów graficznych o wartości 25 000,00 zł.

Książka za książkę w bibliotece szkolnej

W bibliotece szkolnej ruszyła kolejna wymiana książek. Każdy może wymienić coś ze swoich domowych zbiorów, na to co znajduje się na naszym „wystawowym” parapecie w wypożyczalni. Najważniejsza zasada: „weź tyle książek, ile przyniosłeś”. Książki powinny być wydane po 2005 roku, nie wymieniamy podręczników i lektur. Niech to będą pozycje, które sami chcielibyście przeczytać. Akcja trwa do 31 maja.

Zapraszamy do odświeżania swoich bibliotek i dania książkom drugiego życia.

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskiej dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

Powiat Myślenicki otrzymał dofinansowanie w formie grantu w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskiej dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym  Działanie 15.2. REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem zadania grantowego jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach.

Zadanie grantowe obejmuje:

  • zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć sportowych z siatkówki (komplet strojów sportowych wraz z obuwiem, piłki do siatkówki, siatka do siatkówki),
  • grupowe zajęcia sportowe z siatkówki,
  • zadania związane z turystyką krajową (wycieczki) promujące walory Małopolski: wycieczka do Krakowa oraz wycieczka do Zakopanego (Tatry).

Celem zadania grantowego jest zwiększenie potencjału małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz placówki oświaty, kształcące ogólnie lub/i zawodowo (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.

Realizacja grantu przyczyni się m.in. do integracji uczniów z Polski i Ukrainy, wzmocnienia relacji między nimi, poprawy ich sprawności i kondycji psychofizycznej, ucierpiałej wskutek wojny na Ukrainie oraz pandemii. Zadanie promuje aktywny i zdrowy tryb życia oraz alternatywne sposobu spędzania wolnego czasu bez telefonu, komputera i telewizora.

Wartość przyznanego grantu wynosi 33 026,38 zł.