Matura 2020

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ”FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

Najważniejsze informacje dla zdających:  instrukcja dla zdających

Wytyczne dla UCZNIÓW I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego w 2020 roku.:  wytyczne dla zdających

Oświadczenie o możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego:  oświadczenie

harmonogram dla zdających (data, godzina i sala) : zdający

Wytyczne dla nauczycieli (wyciąg z wytycznych ministerialnych) :  wytyczne dla nauczycieli

Instrukcja dla zespołów nadzorujących:  Instrukcja dla ZN

Nauczyciele w zespołach nadzorujących:  nauczyciele

Zespoły nadzorujące: komisje