Matura 2021

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ”FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

harmonogram dla zdających (data, godzina i sala) : zdający

Wytyczne dla UCZNIÓW I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego w 2021 roku (skrót). : wytyczne dla zdających

oświadczenie

Nauczyciele w zespołach nadzorujących:  nauczyciele

Zespoły nadzorujące: komisje