Rekrutacja 2020

Lista przyjętych do szkoły: przyjęci

W czwartek 20.08 ok. godz. 14:00 zostanie opublikowana lista przyjętych i zakwalifikowanych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym. Kandydaci zakwalifikowani w postępowaniu uzupełniającym zobowiązani są dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty do 21.08 (piątek).

Podania o przyjęcie do szkoły lub zmianę klasy przyjmujemy do czwartku (20.08) do godziny 12:00.