III miejsce w Polsce Izabeli Ostój uczennicy kl. III D

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia i Odżywiania  PCK

W dniach 16-18 czerwca 2023 r. w Łodzi odbył się etap centralny olimpiady –  uczennica naszego liceum Izabela Ostój została laureatką etapu centralnego i zajęła  III  miejsce.  

W tym roku była to już XXX edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK Jest najstarszą olimpiadą szkolną w Polsce.
Jej organizatorem jest Polski Czerwony Krzyż a w tym roku partnerem głównym była „Biedronka”.

Olimpiada Zdrowia  to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i  aktywnie żyć. Jest konkursem interdyscyplinarnym adresowanym dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zakres wiedzy wykracza poza ramy olimpiad przedmiotowych czy też tematycznych. Uczestnicy olimpiady muszą wykazać się wiedzą nie tylko z zakresu promocji zdrowia, żywienia człowieka czy biologii,
ale również ekologii, sportu, zdrowia psychicznego, profilaktyki HIV/AIDS oraz pierwszej pomocy i wiedzy na temat Czerwonego Krzyża.

Izabela żeby dostać się do etapu centralnego musiała pokonać swoje koleżanki i kolegów na etapie szkolnym, wyeliminować konkurencje na etapie strefowym i wojewódzkim.

Zadaniem finalistów było napisanie nie tylko testu składającego się ze stu pytań jedno i wielokrotnego wyboru ale także na etapie wojewódzkim przygotować  i przeprowadzić  akcję prozdrowotną, którą następnie już w ostatnim etapie zaprezentować jej wyniki i wnioski przed komisją.

Izabela wybrała temat związany z ogólnie pojętym zdrowiem. Akcja została przeprowadzone w Myślenickim Klubie Seniora oraz wśród uczniów naszej szkoły.

Akcję jaką przeprowadziła to: „Każdy wiek jest dobry, by zacząć dbać o siebie! 

Pracowała pod okiem Pani Zuzanny Zawadzińskiej.

Serdecznie gratulujemy!!!