English Challenge

5 kwietnia 2017 roku w auli I LO im.  T. Kościuszki w Myślenicach wręczono nagrody zwycięzcom II Gminnego Konkursu Języka Angielskiego English Challenge. W konkursie wzięli udział uczniowie klas trzecich gimnazjów gminy Myślenice. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka angielskiego I LO im T. Kościuszki, a celem konkursu promowanie najzdolniejszych gimnazjalistów.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie uczniowie pisali w swoich szkołach test zawierający zadania leksykalno-gramatyczne oraz zadania sprawdzające rozumienie testu czytanego. W drugim etapie konkursu, który odbył się w auli I LO uczniowie ponownie musieli wykazać się wiedzą z zakresu słownictwa i gramatyki oraz znajomości zagadnień dotyczących krajów anglojęzycznych. Ostatnim zadaniem konkursu było napisanie krótkiego opowiadania.

Poziom konkursu był bardzo wyrównany, a zwycięzcami zostali następujący uczniowie:

I miejsce: Sonia Koszut

II miejsce:  Barbara Jodłowska

III miejsce: Izabela Brytan

Wszystkie laureatki są uczennicami Gimnazjum nr 1 w Myślenicach.

Fundatorem nagród w konkursie było Starostwo Myślenickie. Słowniki języka angielskiego, albumy oraz gadżety elektroniczne wręczyli uczennicom pan wicestarosta Tomasz Suś oraz pani wicedyrektor I LO Agnieszka Proszek. Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom oraz ich opiekunom i zapraszamy za rok!