Dni Profilaktyki – konkurs literacki

W ramach DNI PROFILAKTYKI odbyło się kolejne – z zaplanowanych przez zespół pedagogów – na kwiecień wydarzeń tj Konkurs Literacki, w którym wzięły udział klasy I, II oraz III przygotowując prace literackie w ramach następujących obszarów:  

Klasa I – Otwartość i tolerancja na inność
Klasa II – Postawy promujące zdrowie psychiczne człowieka
Klasa III – Zapobieganie uzależnieniom od: substancji psychoaktywnych, cyberprzestrzeni oraz używek.

Jury w składzie: Halina Kustosz-Miśko – pedagog szkolny , Małgorzata Kubiczek- Różycka – pedagog specjalny, Izabela Górka – bibliotekarz szkolny, Zbigniew Wiącek  – nauczyciel języka polskiego, Igor Hodurek – przewodniczący samorządu, biorąc pod uwagę tematykę oraz walory literackie tekstów, wybrało następujących laureatów:

Z klas I
I miejsce – Elżbieta Matoga z kl. I C wiersz pt.,, Otwartość i tolerancja na inność” ( Kim jesteś…)
II miejsce – Martyna Kozyra  z kl. I J – opowiadanie
Wyróżnienie – Aleksandra Bała z kl.I  J – wiersz
Wyróżnienie – Zofia Chrobak z kl. I F – wiersz pt.,, Szanuj i kochaj każdego człowieka”.

Z klas II
I miejsce – Alina Hajderek z kl. II C– wiersz

Z klas III
I miejsce – Weronika Wajda z kl. III E – wiersz pt.,, Pośrednik  szczęścia”.
Wyróżnienie – Aleksandra Dróżdż z kl. III C– wiersz pt.,, Pijesz – nie żyjesz”.

GRATULUJEMY!

Kolejne wydarzenie przed nami: 22 kwietnia  – panel filmowy. 

Przed rozpoczęciem panelu planowane jest o godz. 11.00 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach: plastycznym i literackim. 

Wszystkie wydarzenia zostały zaplanowane w ramach realizacji Szkolnego Programu  Wychowawczo-Profilaktycznego 

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.
Halina Kustosz-Miśko pedagog szkolny
Małgorzata Kubiczek-Różycka pedagog specjaln