Patryk Kołodziejczyk  z klasy 3B finalistą Olimpiady Znajomości Afryki !

W dniu 11 kwietnia 2024r w Oblackim Centrum Młodzieży „NINIWA” w Kokotku pod Częstochową odbył się finał XXII Olimpiady Znajomości Afryki. Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego. Do Kokotka przyjechało 74 uczniów reprezentujących wszystkie województwa. Finał składał się z 70 pytań wielokrotnego wyboru, które uczestnicy rozwiązywali w ciągu 90 minut.

Patryk Kołodziejczyk  został finalistą Olimpiady i nabył uprawnienia do przyjęcia na różne kierunki wielu uczelni i szkół wyższych  z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Patryk jest uczniem klasy 3B o profilu biologiczno-chemicznym, a pomimo to ma bardzo rozległe zainteresowania,  czego wyrazem jest udział w Olimpiadzie.

Mgr Izabela Rokosz-Kowalska