„Świat zamknął oczy”

W dniu 18 kwietnia młodzież naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu z reporterem Bożydarem Pająkiem autorem cyklu „Poznajmy się, jestem uchodźcą”, w ramach projektu „Świat zamknął oczy”, zrealizowanym w MOKiS Myślenice.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z reportażem, porozmawiać z jego autorem i wziąć udział w warsztatach. celem spotkania było uwrażliwienie młodzieży na los osób pozostających w kryzysie uchodźczym oraz uświadomienie często niewygodnych lub przekłamanych faktów dotyczących tego co działo się na polsko-białoruskiej granicy.

Poznać – znaczy zrozumieć

Uchodźca nie jest wrogiem. Nie jest lepszy ani gorszy od sąsiada z naszej ulicy. Bez względu na religię czy kolor skóry jest przede wszystkim człowiekiem! Nie ucieka i nie prosi o azyl dla lepszego wygodnego zżycia, ale dlatego żeby w ogóle przeżyć w sytuacji, gdy pozostanie we własnym kraju grozi śmiercią.

W prezentowanym materiale znalazły się także informacje dotyczące uchodźców z Białorusi i Tadżykistanu, gdzie choć nie toczą się działania zbrojne, także sytuacja polityczna i wszechobecny reżim uniemożliwiają życie w normalnych, bezpiecznych warunkach.

Drastyczne historie i zdjęcia indywidualnych bohaterów sprawiły że przestali być anonimową statystyką, a ich dalsze losy potwierdzają, że pomimo bolesnych przeżyć chcą i potrafią żyć. Często określają Polskę jako swoją nową ojczyznę. Mam nadzieję, że była to też dla wielu odbiorców lekcja pokory, która przyniesie owoce w dalszym życiu.

Dlatego warto pomagać, łamiąc często zakorzenione w ludzkiej naturze uprzedzenia i stereotypy wywołane strachem przez odmiennością. Każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy ludźmi. Każdy z nas kiedyś może potrzebować pomocy.

mgr Anna Sośnicka