Dni Profilaktyki – konkurs plastyczny

W ramach DNI PROFILAKTYKI odbyło się pierwsze – z zaplanowanych przez zespół pedagogów – na kwiecień wydarzeń tj Konkurs Plastyczny, w którym wzięły udział klasy I, II oraz III przygotowując prace plastyczne w ramach następujących obszarów:  

Klasa I – Otwartość i tolerancja na inność

Klasa II – Postawy promujące zdrowie psychiczne człowieka

Klasa III – Zapobieganie uzależnieniom od: substancji psychoaktywnych, cyberprzestrzeni oraz używek.

Kolejne wydarzenia przed nami: 15 kwietnia – konkurs literacki i 22 kwietnia  – panel filmowy. 

Wszystkie wydarzenia zostały zaplanowane w ramach realizacji Szkolnego Programu  Wychowawczo-Profilaktycznego 

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.
Halina Kustosz-Miśko pedagog szkolny
Małgorzata Kubiczek-Różycka pedagog specjalny