Jego Ekscelencja bp Jan Zając w odwiedzinach

bpzajac001a27 października 2014 r. – w ramach wizytacji kanonicznej w parafii Narodzenia NMP – odwiedził naszą Szkołę JE Jan Zając, emerytowany biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. Byliśmy czwartą szkołą – po Szkole Podstawowej nr 2 i 5 oraz Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych – do której tego dnia Ekscelencja zawitał, razem z pełniącym obowiązki Administratora parafii, ks. Janem Jurczakiem. W drzwiach Szkoły powitali Go uczniowie okolicznościową pieśnią, zaczynającą się od słów Bądź pozdrowiony Gościu nasz. Po początkowym zaskoczeniu, od razu poczuł się, jak w domu i z właściwym sobie humorem poprawił jej treść oraz poprosił o zaśpiewanie: Bądź pozdrowiony Domowniku nasz. Po udzieleniu błogosławieństwa nastąpiło krótkie spotkanie z profesorami nabpzajac002a szkolnej auli, podczas którego poruszono temat licznego grona absolwentów naszej 106-letniej Szkoły, którzy zostali powołani do posługi kapłańskiej. Dotknięto także problemów, z którymi obecnie boryka się nasza oświata, jak również kwestii wychowania młodego pokolenia. Po zmówieniu wspólnej modlitwy grono profesorskie otrzymało biskupie błogosławieństwo, a jedna z Pań Profesorek – dodatkowo i dość nieoczekiwanie – została obdarowana bukietem kwiatów.