Geografia na żywo

20 maja br. uczniowie klasy 1E – pod opieką prof.prof.: siostry Lucyny Semik i pana Szymona Nowackiego – brali udział w wycieczce przedmiotowej z geografii w Pieniny i do najstarszego w Polsce parku narodowego. Uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach terenowych na trasie Czorsztyn – hala Majerz – Macelak – Krościenko.
W Pienińskim Parku Narodowym zapoznali się ze sposobami certyfikowania przez Unię Europejską lokalnych produktów gastronomicznych (m.in. z procesem produkcji oryginalnych oscypków w bacówce na hali Majerz), środowiskiem kulturowym (m.in. historią zamku czorsztyńskiego) oraz środowiskiem przyrodniczym (m.in. za pośrednictwem materiału filmowego na Wystawie Przyrodniczej w Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku). Młodzież miała możliwość sprawdzić i pogłębić swoją wiedzę teoretyczną uzyskaną w szkole, oglądając naturalne okazy roślin i zwierząt oraz dyskutując z przewodnikiem naukowym parku, jak również przygotowując krótkie, 5-minutowe referaty, które następnie prezentowali na trasie wycieczki na forum grupy.