Kształcenie Pełne Wyobraźni – konferencja

27 maja 2014r. w ramach Małopolskich Dni Innowacji w Dydaktyce w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie odbyła się konferencja z projektu Kształcenie Pełne Wyobraźni.

Nasza szkoła uczestniczy w tym projekcie kpw_konf2wdrażając dwa innowacyjne programy nauczania w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych. Na konferencji wystąpili między innymi dyr Jacek Ślósarz jako współautor programu i autor części scenariuszy oraz dyr Agnieszka Proszek, która program recenzowała, a w imieniu opiekuna programowego p. E. Obal –Dyrek przedstawiła zagadnienia dotyczące nauczania przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych. Inne ciekawe tematy poruszane na konferencji to np. „O metodzie projektu w szkole ponadgimnazjalnej”- S.Furgoł, L.Hojnacki czy „Zmiany kpw_konf1pokoleniowe czyli jak dostosować metody nauczania do współczesnych uczniów”- dr B.Sajduk. Przed współczesnymi nauczycielami nie lada wyzwanie, gdyż różnice pokoleniowe są większe niż kiedykolwiek w historii nauczania. Uczeń XXI wieku należy do tzw. pokolenia Y, czyli przez całe swoje życie miał do czynienia z nowoczesnymi technologiami i jest z nimi obyty jak mało kto. Nauczyciele niekoniecznie. a już na pewno nie w takim stopniu.

Wszystkim uczniom, którzy pomogli mi kiedykolwiek w obsłudze nowoczesnych sprzętów serdecznie dziękuję.

Przedstawiciel pokolenia X
Małgorzata Twardowska