Zbiórka żywności dla Polaków na Ukrainie

Osoby, które chciałyby wesprzeć darem serca naszych potrzebujących rodaków mieszkających na terenie Ukrainy, proszone są o przynoszenie żywności o przedłużonym terminie ważności do małego internatu  do p. Katarzyny Sosin lub p. Edyty Profic lub składanie jej do koszy wystawionych w głównym budynku w dniu 27 IV. Mogą to być konserwy różnego typu, makarony, kasze, cukier itp.

Dla chętnych (nauczycieli lub pełnoletnich uczniów) istnieje również możliwość wyjazdu na Ukrainę w celu przekazania zebranych w Myślenicach darów, połączonego z wycieczką do Lwowa w dniach 19-21 maja 2017. Bliższe informacje u p. Katarzyny Sosin