Wymiana

W dniu 23.06.2014 r. w sali 24 o godz. 13.30 odbędzie bardzo ważne spotkanie młodzieży biorącej udział w wymianie i wyjedzie do Betzdorf’u. Bardzo proszę przynieść numery paszportów lub dowodu osobistego. Obecność obowiązkowa.

mgr Agata Kowalska-Zahel