Wymiana

W dniu 15.09.2014 o godz.13:30 w sali 22 odbędzie się spotkanie osób biorących w wymianie z Betzdorf. Obecność obowiązkowa!
W dniu 18.09.2014 o godz.18:00 w sali 22 odbędzie się zebranie Rodziców w związku z wyjazdem do RFN. Bardzo proszę o przybycie.

Agata Kowalska-Zahel